Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/068/LLO
Data publikacji: 2013-10-17 10:26
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Inowłodzu

  ul. Spalska 5 97-215 Inowłódz

 • Szkoła Podstawowa Nr 110 w Łodzi

  ul. Zamknięta 5 93-329 Łódź

 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łodzi

  ul. Wiosenna 1 93-535 Łódź

 • Szkoła Podstawowa w Brzustowie

  Brzustów 1 97-215 Inowłódz

 • Urząd Gminy w Inowłodzu

  ul. Spalska 2 97-215 Inowłódz

 • Urząd Miasta Łodzi

  ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.