Przygotowanie gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/068/LOP
Data publikacji: 2013-10-17 10:26
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Opolu

  46-020 Opole ul. Wróblewskiego 7

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Łambinowicach

  48-316 Łambinowice ul. Obozowa 13

 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

  45-627 Opole ul. Wiktora Gorzołki 4

 • Urząd Gminy w Łambinowicach

  49-140 Łambinowice ul. A.Zawadzkiego 29

 • Urząd Miasta w Opolu

  45-015 Opole ul. Rynek-Ratusz

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy Dolnej

  48-316 Jasienica Dolna, Jasienica Dolna 156

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.