Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/079/LGD
Data publikacji: 2012-12-18 09:07
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

  80-024 Gdańsk, ul.Łąkowa 37/38

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Człuchowie

  77-300 Człuchów,ul.Wojska Polskiego 5

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku

  76-200 Słupsk,ul.Szarych Szeregów 14

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

  84-200 Wejherowo,ul.Jana III Sobieskiego 277

Powrót

Przeczytaj treść ponownie