Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 12 - Państwowa Inspekcja Pracy

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: P/12/098/KPS
Data publikacji: 2012-06-26 15:52
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie

    00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

Powrót

Przeczytaj treść ponownie