Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/145/LOP
Data publikacji: 2014-03-19 03:19
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

    40-844 Katowice ul. Kossutha 13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.