Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/191/KBF
Data publikacji: 2013-10-08 14:28
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MINISTERSTWO FINANSÓW

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

43,9 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2018 roku.