Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/191/LBY
Data publikacji: 2013-10-09 11:24
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Sąd Okręgowy

    Bydgoszcz Wały Jagiellońskie 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.