Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/191/LRZ
Data publikacji: 2013-10-08 15:34
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

    35-959 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30

  • Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

    35-959 Rzeszów, Plac Śreniawitów 3

Powrót

Przeczytaj treść ponownie