Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/038/KBF
Data publikacji: 2014-07-07 10:35
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komisja Nadzoru Finansowego

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Rzecznik Ubezpieczonych

  Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie