Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/042/LWR
Data publikacji: 2015-04-27 11:35
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU

    ul. Żmigrodzka 141, 51-130 WROCŁAW

  • URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU

    ul. Stacyjna 10, 53-613 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.