Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych gmin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/069/LRZ
Data publikacji: 2014-09-02 12:30
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Dębowcu

  38-220 Dębowiec 101

 • Urząd Gminy w Świlczy

  36-072 Świlcza 168

 • Urząd Gminy w Tarnowcu

  38-204 Tarnowiec 221

 • Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

  38-540 Zagórz, ul 3 Maja 2

 • Urząd Miejski w Kołaczycach

  38-213 Kołączyce, Rynek 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie