Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/112/KPS
Data publikacji: 2014-04-30 16:20
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala w Warszawie

    01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3/5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.