Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/142/LOP
Data publikacji: 2014-08-25 07:25
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Katolickie Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jemielnicy

  47-133 Jemielnica, Stara Kolonia 9

 • Przedszkole Niepubliczne im. Błogosławionej Matki Teresy Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu

  45-020 Opole ul. Mały Rynek 5

 • Przedszkole w Ogrodzie w Kamionku

  47-325 Kamionek ul. Ogrodowa 7

 • Publiczne Przedszkole Integracyjne Nr 51 w Opolu

  45-265 Opole ul. J.Bytnara "Rudego" 1

 • Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie

  47-320 Gogolin ul. Szpitalna 4

 • Publiczne Przedszkole w Jemielnicy

  47-133 Jemielnica ul. Wiejska 76

 • Urząd Gminy w Jemielnicy

  47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

 • Urząd Miasta i Gminy w Gogolinie

  47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6

 • Urząd Miasta w Opolu

  45-015 Opole ul. Rynek-Ratusz

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.