Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/003/LBY
Data publikacji: 2014-09-08 06:51
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

    Toruń Plac Teatralny 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.