Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/003/LKR
Data publikacji: 2014-09-08 06:51
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

    30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Powrót

Przeczytaj treść ponownie