Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/003/LLO
Data publikacji: 2014-10-03 10:46
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

    Al. J. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.