Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/003/LWA
Data publikacji: 2014-10-10 09:37
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

    03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.