Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu

Nr ewidencyjny: P/14/004
Data publikacji: 2015-03-23 13:22
Dział tematyczny: informatyzacja

Powrót

Przeczytaj treść ponownie