Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/014/LPO
Data publikacji: 2015-12-18 11:08
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

    Al. Niepodległości 16/18, 60-967 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.