Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/014/LZG
Data publikacji: 2015-04-09 08:31
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gorzowie Wielkopolskim

    66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.