Kształcenie na kierunkach zamawianych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/028/LKI
Data publikacji: 2015-10-29 16:00
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

    25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

    25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie