Digitalizacja dóbr kultury w Polsce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/029/LKA
Data publikacji: 2016-04-04 09:11
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH

    ul. Józefowska 104, 40-145 KATOWICE

  • KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA W CIESZYNIE

    ul. Mennicza 46, 43-400 CIESZYN

  • MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

    ul. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 BYTOM

Powrót

Przeczytaj treść ponownie