Digitalizacja dóbr kultury w Polsce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/029/LKA
Data publikacji: 2016-04-04 09:11
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH

    ul. Józefowska 104, 40-145 KATOWICE

  • KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA W CIESZYNIE

    ul. Mennicza 46, 43-400 CIESZYN

  • MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

    ul. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 BYTOM

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.