Digitalizacja dóbr kultury w Polsce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/029/LOP
Data publikacji: 2016-04-04 09:11
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w Opolu

    40-017 Opole ul. Minorytów 3

  • Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

    48-200 Prudnik ul. B.Chrobrego 5

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu

    45-081 Opole ul. Piastowska 18-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie