Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/044/KPB
Data publikacji: 2015-11-30 11:40
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centralny Zarząd Służby Więziennej

  Warszawa

 • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

  Gostynin

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Warszawa

 • Ministerstwo Zdrowia

  Warszawa

 • Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

  Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.