Pomoc społeczna dla uchodźców

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/049/KPS
Data publikacji: 2015-11-13 10:03
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Pl.Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  ul.Nowogrodzka 3/5; 00-950 Warszawa

 • Ośrodek dla Uchodźców w Łukowie - Hotel Polonia

  Al.Kościuszki 29 , 21-400 Łuków

 • Ośrodek Urząd do Spraw Cudzoziemców w Lininie

  05-530 Linin

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. M.Drzymały 30 05-800 Pruszków

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  ul.Koszykowa 16, 00-564 Warszawa

 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Lipińska 2 01-833 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie