Pomoc społeczna dla uchodźców

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/049/LWA
Data publikacji: 2015-11-13 10:03
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd do spraw Cudzoziemców w Warszawie

    00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 16, woj. mazowieckie

  • Wiktoria Sp. z o.o. w Warszawie

    03-866 Warszawa, ul. ks. Anny 24, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie