Realizacja inwestycji "Przebudowa drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta Włocławek"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: P/14/069/LBY
Data publikacji: 2014-12-12 14:52
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Zarząd Dróg

    Włocławek ul.Zielna 13/21

  • Urząd Miasta

    Włocławek Zielony Rynek 11/13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie