Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/089/LLU
Data publikacji: 2015-02-19 07:00
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

    ul. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 WARSZAWA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie