Działania ośrodków pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej

Nr ewidencyjny: P/14/107
Data publikacji: 2015-09-23 10:21
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie