Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/109/LOL
Data publikacji: 2015-07-17 07:12
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

    ul. J. Piłsudskiego 64B, 10-443 OLSZTYN

  • POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE

    ul. T. Kościuszki 118, 14-500 BRANIEWO

  • POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE

    ul. A. Mickiewicza 32, 14-100 OSTRÓDA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.