Skuteczność przyjętych procedur i podejmowanych działań w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń

Nr ewidencyjny: P/14/124
Data publikacji: 2015-07-07 12:47
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

1,6 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2018 roku.