Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finanowej

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/015/KBF
Data publikacji: 2016-07-21 08:12
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MINISTERSTWO FINANSÓW

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

  • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

    ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.