Kształcenie na studiach doktoranckich

Nr ewidencyjny: P/15/025
Data publikacji: 2016-01-05 13:23
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie