Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/033/LBI
Data publikacji: 2016-03-04 18:20
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

  ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

  ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

 • Urząd Gminy w Suwałkach

  ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

  ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.