Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: P/15/042/KPB
Data publikacji: 2016-05-16 10:56
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala w Warszawie

  Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa

 • Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

  Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa

 • Ministerstwo Skarbu Państwa

  ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala w Warszawie

  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.