Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/050/LWA
Data publikacji: 2016-07-12 08:25
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach

  08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 31, woj. Mazowieckie

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

  08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29, woj. Mazowieckie

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie,

  00-015 Warszawa, ul. H. Sienkiewicza 3, woj. Mazowieckie

 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Warszawie

  00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115, woj. Mazowieckie

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Warszawie z siedzibą w Siedlcach

  08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie