Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/060/LPO
Data publikacji: 2016-03-31 09:20
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

    ul. A. Fredry 10, 61-701 POZNAŃ

  • WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

    Al. Niepodległości 16/18, 60-967 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.