Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne

Nr ewidencyjny: P/15/068
Data publikacji: 2016-06-23 07:18
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie