Wykonywanie przez Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/086/LKR
Data publikacji: 2016-03-23 12:38
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

    ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Powrót

Przeczytaj treść ponownie