Wykonywanie przez Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/086/LOL
Data publikacji: 2016-03-23 12:38
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

    Al. Warszawska 89, 10-083 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie