Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/091/LGD
Data publikacji: 2016-05-03 21:57
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KARTUZACH

  ul. 11 Listopada 3, 83-300 KARTUZY

 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOŚCIERZYNIE

  ul. Świętojańska 5, 83-400 KOŚCIERZYNA

 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

  ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 GDAŃSK

 • STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH

  ul. Mściwoja II 20, 83-300 KARTUZY

 • STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE

  ul. 3 Maja 9C, 80-400 KOŚCIERZYNA

 • ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

  ul. Sucha 12, 80-531 GDAŃSK

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.