Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/091/LLU
Data publikacji: 2016-05-13 06:59
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

    20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie