Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/091/LLU
Data publikacji: 2016-05-13 06:59
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

    20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.