Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z pomocy ze środków publicznych

Nr ewidencyjny: P/15/092
Data publikacji: 2016-08-29 12:42
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie