System Rejestrów Państwowych - bezpieczeństwo, funkcjonowanie i użyteczność

Nr ewidencyjny: P/16/006
Data publikacji: 2017-03-22 09:39
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.