Wycena i windykacja należności niepodatkowych Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/012/KGP
Data publikacji: 2017-10-26 09:50
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Główny Urząd Miar

    00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

  • Ministerstwo Rozwoju

    00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

    00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.