Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/037/LRZ
Data publikacji: 2017-08-30 07:33
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

  31-542 Kraków, ul. Mogilska 25

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

  35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

  35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

 • Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

  35-959 Rzeszów, ul. Jagiellońska 13

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

  30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

  35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

  31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

  35-959 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30

 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

  31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

  35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.