Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/040/LBI
Data publikacji: 2017-08-08 07:31
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

    ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie

    ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn

Powrót

Przeczytaj treść ponownie