Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/040/LLO
Data publikacji: 2017-08-08 07:31
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

    ul. Próchnika 34, 97-300 Piotrków Trybunalski

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

    ul. Henryka Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów

  • Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna Bartek w Piotrkowie Trybunalskim

    ul. Kamila Cypriana Norwida 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2023 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 118 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.