Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/040/LRZ
Data publikacji: 2017-08-08 07:31
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

    37-200 Przeworsk, ul. Bernardyńska 1A

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

    37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

    36-060 Głogów Młp., ul. Fabryczna 17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.