Fundusze promocji produktów rolno - spożywczych

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr ewidencyjny: P/16/042/KRR
Data publikacji: 2017-02-21 08:10
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Agencja Rynku Rolnego w Warszawie

    01-2017 Warszawa, ul. Karolkowa 30.

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

61 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2019 roku.